EINES I SEGURETAT

Equipament de seguretat
Equipament de seguretat

Roba de seguretat, sabates, guants, casc, genolleres, protectors auditius, mascaretes, ulleres...

Maquinària i complements
Maquinària i complements

Tallador de gres, martell-picador, mesclador, formigonera, discos, broques, rodets,...

Eines per neteja i acabats
Eines per neteja i acabats

Cubeta, cabàs, galleda, pastera, carretó, esponja, talotxa, mànega i accessoris, escales...

Eines per col.locació
Eines per col.locació

Tenalles, pic, sarjant, tallantó, llana, pala, masseta, mall, espàtula, escarpra, brotxa, paletina...

Elements de seguretat
Elements de seguretat

Cartell d'obra, senyalització, focus, arnès i mosquetons, cordes, xarxa de protecció, guardacosssos, basquits...

Altres
Altres

Falques, creuetes, sistema nivel.lació Tile Level, flexòmetres, nivells, traçadors...